DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

TIN TứC

KÉO DÀI X4 ĐỔI KNB VÀO GAME

Ngày đăng: 2017-05-15 09:11:35

Thân chào các Thành Chủ,

Con đường chinh phục luôn đầy chông gai và khó khăn, các bạn cần có đầy đủ hành trang để chinh phục thiên hạ. Tiểu Kiều không có gì nhiều, kéo dài thêm thời gian x4 đổi KNB vào game để trợ giúp các vị nhanh chóng lớn mạnh ....
Các vị AHBP đã sẵn sàng để chiến chứ?

 

1. Khuyến mại thêm 100% đổi KNB vào game Từ 0h ngày 15/05 đến hết ngày 20/05 (Sau KM 10.000 VNĐ =  10.000 KNB WEB = 40.000 KNB INGAME  )

Tiểu Kiều kính bút!