DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

TIN TứC

CẬP NHẬT PHIÊN BẢN MỚI V.1.1.0

Ngày đăng: 2017-05-21 01:45:12

Phiên bản mới đã được cập nhật vào 01h sáng ngày 21/05/2017 .

 

Một số tính năng được thay đổi như sau :

 

A. Đã cập nhật :

 

- Mở giới hạn tăng thời trang, thời trang có thể tăng gần như vô hạn, nuôi dưỡi có thể đạt tới điểm siêu cao

 

- Mở giới hạn tăng tọa kỵ, tọa kỵ có thể nuôi dưỡng ( Bao gồm 16 loại tọa kỵ ) tới thuộc tính siêu cao .

 

- Thay đổi quà nạp thẻ ngày, nhận thời trang, tọa kỵ, rương đá và đặc biệt có mốc 688888 mới nhận thẻ Tiên Khí + 500 Trang phục mỗi loại

 

 

- Mở giới hạn Chuyển Sinh 4 ( Hiện tại đã có thể CS4 - Phí 100.000 KNB Web ) 

 

B - Chuẩn bị Cập Nhật 

 

- Chính thức mở Hoạt động nhận Thần Binh - Cổ Đỉnh Phối

 

- Thay đổi Boss Thế Giới , Boss Dã Ngoại cho phù hợp hơn

 

- Ra mắt 2 Thần Tướng mới , với đầy đủ Skill và bổ trợ buff vv

 

- Sự kiện Bất Khả Chiến Bại

Tiểu Kiều kính bút!