DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

Sự KIệN

Thay đổi hình thức Mời Bạn Bè

Ngày đăng: 2017-07-01 20:10:30

 

Kể từ 20h ngày 01/07/2017 áp dụng một số thay đổi như sau :

- Mời bạn bè được nhận 50 % số KNB mà bạn bè nạp ( Người đăng ký chơi game và nạp thẻ = link mời của bạn ) Tăng thêm 30%

- Mời bạn bè KHÔNG còn nhận được 2.500 KNB / 1 bạn bè mời đăng ký bằng FB

- Mời bạn bè nhận KNB nạp áp dụng cho tất cả các tài khoản đăng ký mới ( Đăng ký thường hay đăng ký = nick fb đều được )


Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ !

Tiểu Kiều kính bút!