DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

Sự KIệN

Nhận lại Vòng sáng chuyển sinh

Ngày đăng: 2017-05-25 01:18:28

Do một số lỗi trong kỹ thuật, vòng sáng chuyển sinh 3 và 4 bị mất khi chết, vậy vị đại hiệp nào bị mất vòng sáng ( Phải là nhân vật đã chuyển sinh cấp đó ) thì pm inbox fanpage để yêu cầu Admin gửi lại vòng sáng.

Lưu ý : Thời hạn Vòng sáng chuyển sinh là VĨNH VIỄN

Tiểu Kiều kính bút!