DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

NẠP THẺ

NẠP THẺ BẰNG THẺ CÀO

Thẻ 10.000 = 10.000 KNB Web (Chưa khuyến mại%)

1 KNB WEB = 2 KNB trong Game

Chọn loại thẻ : *

Nhập số Seri : *

Nhập mã Pin : *

Mã xác nhận : * Làm mới captcha

 

CHUYỂN KNB VÀO GAME

Thẻ 10.000 = 10.000 KNB Web (Chưa khuyến mại)

1 KNB WEB = 2 KNB trong Game

Chọn máy chủ : *

Nhập số lượng : *

Mã xác nhận : * Làm mới captcha

 

CHUYỂN KNB MỜI BẠN VÀO GAME

1 KNB Mời Bạn = 2 KNB trong Game

Chọn máy chủ : *

Nhập số lượng : *

Mã xác nhận : * Làm mới captcha