DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

CẩM NANG

QUÂN HÀM

Ngày đăng: 2017-02-16 12:39:44

Thời đại loạn lạc, muốn làm thành nghiệp lớn, ngoài sức mạnh bản thân cần có địa vị trong xã hội. Địa vị càng cao, lợi ích nhận được càng to lớn. Đến với Thiết Kỵ Tam Quốc, hệ thống Quân Hàm đã 1 phần nào phản ánh rõ ràng hệ thống quan chế ở các nước trong thời đại Tam Quốc lúc bấy giờ.

  • Chư vị anh hùng chọn biểu tượng “Thiết Kỵ – Quân Hàm” để vào giao diện tính năng.

Giao diện Quân Hàm

  • Để nhận cấp bậc mới, chư vị cần hoàn thành nhiệm vụ. Cấp bậc càng cao, điều kiện càng nan giải. Làm nhiệm vụ thành công, chư vị anh hùng sẽ thăng cấp lên 1 chức vị mới.

Điều kiện thăng cấp Trung Lang Tướng

  • Khi đạt được cấp bậc mới, nhân vật sẽ nhận được thêm thuộc tính mới. Cấp bậc càng cao, lợi ích càng lớn. Bổng lộc sẽ được nhận hàng ngày.

Chúc quý chư vị có nhưng giây phút giải trí vui vẻ cùng Thiết Kỵ Tam Quốc

Tiểu Kiều kính bút!