DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

CẩM NANG

PHỤ BẢN TỔ ĐỘI

Ngày đăng: 2017-02-16 12:37:26

Đại trượng phu sinh ra trong thời loạn thế, bảo kiếm trong tay lập nên kỳ công!

Hạ Hồn Đôn, Điển Vi, Lữ Bố chẳng có gì phải sợ. Huynh đệ cùng sát cánh, vượt qua mọi thử thách !

 

Yêu Cầu

  • Nhân vật đạt cấp độ từ 33 trở lên có thể tham gia hoạt động.

Cách Tham Gia

  • Chư vị chọn biểu tượng “ Hoạt động – Phụ Bản Tổ Đội” để tham gia hoạt động.

Nội Dung

  • Trong giao diện Phụ Bản Tổ Đội gồm các hoạt động: Hoàng Cân Chi Loạn, Hạ Bì Chi Chiến, Bí Bảo Hoan Cảnh, Bảo Vệ Tân Dã, Thảo Phạt  Lạc Dương, Hoa Dung Đột Vây. Mỗi phụ bản có điều kiện khác nhau để tham gia. Vượt qua phụ bản chư vị sẽ nhận được nhiều vật phẩm giá trị. Ngoài ra, khi trở thành VIP chư vị có cơ hội nhận thêm 1 lượt khiêu chiến phụ bản mỗi ngày.
Phụ Bản Điều Kiện
Hoàng Cân Chi Loạn Nhân Vật Đạt Cấp 33 Trở Lên
Hạ Bì Chi Chiến Nhân Vật Đạt Cấp 37 Trở Lên
Bí Bảo Hoan Cảnh Nhân Vật Đạt Cấp 38 Trở Lên
Bảo Vệ Tân Dã Nhân Vật Đạt Cấp 39 Trở Lên
Thảo Phạt  Lạc Dương Nhân Vật Đạt Cấp 41 Trở Lên
Hoa Dung Đột Vây Nhân Vật Đạt Cấp 46 Trở Lên
  • Tham gia hoạt động, chư vị có thể chọn “Tìm hảo hữu” để tạo tổ đội 3 người hoặc chọn “Vào ngay” để tham gia nhanh phụ bản.

Chúc quý chư vị có nhưng giây phút giải trí vui vẻ cùng Thiết Kỵ Tam Quốc

Tiểu Kiều kính bút!