DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

CẩM NANG

CHIẾN VỰC

Ngày đăng: 2017-02-16 12:34:17

CHIẾN VỰC

Yêu cầu

  • Nhân vật đạt cấp độ từ 35 trở lên có thể tham gia hoạt động.

Nội dung

  • Chư vị chọn biểu tượng “Chiến Vực” để tham gia hoạt động.

Giao diện Chiến Vực

  • Chiến Vực chia thành 3 phụ bản: Mã Siêu , Quách Gia, Thái Sử Từ. Mỗi lần tham gia phụ bản chư vị sẽ tiêu tốn 100 Điểm khiêu chiến. Chư vị có thể sử dụng vàng để tăng điểm khiêu chiến. Phụ bản không giới hạn số lần khiêu chiến.

  • Mỗi phụ bản chia làm 3 mức độ: Thường, Địa Ngục, Khó.  Điều kiện tham gia các mức độ của mỗi phụ bản như sau
Mức Độ Điều Kiện
Thường Nhân vật từ cấp 35 trở lên
Địa Ngục Nhân vật từ cấp 45 trở lên
Khó Nhân vật từ cấp 55 trở lên
  • Nhiệm vụ của chư vị là trong vòng 2 phút tiến hành tiêu diệt 5 lượt Boss trong phụ bản. Tiêu diệt Boss thành công các bạn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ và nhận được phần thưởng tương ứng với mỗi phụ bản. Phụ bản có mức độ khó càng lớn, phần quà nhận được càng có giá trị.

Phụ Bản Mã Siêu – Thường

Phụ Bản Quách Gia – Địa Ngục

 

Phần Thưởng

  • Phần thưởng các bạn nhận được sẽ tương ứng với mỗi loại phụ bản tham gia khiêu chiến.
Phụ Bản Phần Thưởng
Mã Siêu Tam Tiêm Thương Chi Hồn, Chiến Công, Mảnh Tam Tiêm Thương
Quách Gia Ám Diệm Vũ Phiến Chi Hồn, Chiến Công, Mảnh Ám Diệm Vũ Phiến
Thái Sử Từ Song Thiết Kích Chi Hồn, Chiến Công, Mảnh Song Thiết Kích

Chúc quý chư vị có nhưng giây phút giải trí vui vẻ cùng Thiết Kỵ Tam Quốc

Tiểu Kiều kính bút!