DANH SÁCH MÁY CHỦ +

Kết nối

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn

FANPAGE

LỊCH MỞ MÁY CHỦ +

THỜI GIAN MÁY CHỦ
29-09-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S28
11-07-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S27
29-06-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S26
21-06-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S25
04-06-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S24
27-05-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S23
21-05-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S22
17-05-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S21
13-05-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S20
05-05-2017 14:00:00 Thiết Kỵ S19

Được mô phỏng theo loại binh khí trong truyền thuyết của Nhị Lang Thần do Giao Long ba đầu hóa thành...

Theo truyền thuyết, đây là chiếc quạt được làm từ đuôi hạc tiên mà Gia Cát Lượng đã sử dụng....

Sử dụng Song Thiết Kích dễ thủ, linh hoạt, ra đòn nhanh tuy nhiên phải có lực tay cực lớn, thua thiệt ...

Vũ khí với lực phát ra vô cùng dũng mãnh, tương truyền mỗi lần Lệ Thái Ngọc Trùy vung lên là xác chết...

Món vũ khí đươc sử dụng khi Triệu Vân đơn thân độc mã đột phá cả vạn quân Tào khiến Tam Quốc ai ai cũng...

Thẩm Điện Lân Cung có phạm vi tấn công lớn, đòn phát ra vô cùng hiểm, thích hợp khi giao chiến với...

Đây là vũ khí mang uy lực khiến kẻ địch phải "kinh hồn bạt vía", vừa có thể tấn công và phòng thủ biến chủ nhân...